Domov
O nas
Dogodki
Galerija
Projekti
Erasmus+
Hrastov list

 

Aktualno

 

nazaj123456789...2526naprej

Proste kadrovske štipendije v ZasavjuVeč informacij!

 

Regionalna razvojna agencija Zasavje je objavila seznam prostih kadrovskih štipendij za šolski/ študijski leti 2016/17 in 2017/18, za katere lahko kandidiraš. Štipendije iz Regijske sheme kadrovskih štipendij Zasavje (RSKŠ Zasavje) so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujete doma ali v tujini, niste zaposleni, po končanem šolanju/študiju pa se boste zaposlili pri delodajalcu, ki vas je štipendiral. Štipendije iz RSKŠ Zasavje se dodeljujejo dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih delodajalci v Zasavju povprašujejo. Štipendisti se med drugim zavezujete, da se boste po zaključenem izobraževanju pri delodajalcu zaposlil za vsaj eno leto ter da boste vsako šolsko/ študijsko leto pri delodajalcu opravili enomesečno obvezno prakso v obsegu 160 ur. Trenutno proste kadrovske štipendije so na voljo na tej povezavi (klikni na "več informacij"), več informacij pa najdeš tudi na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje (ali info@rra-zasavje.si ali 0838 49 500).

Zaposlitve za nedoločen čas za več kot 5.500 brezposelnih mladih iz vse SlovenijeVeč informacij!

 

Obveščam vas, da so včeraj na spletni strani Zavoda Republike Sloveije za zaposlovanje objavili novo javno povabilo za program »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih«, ki delodajalcem omogoča pridobitev subvencije v višini 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. S tem javnim povabilom želijo spodbujati zaposlovanje mladih za nedoločen čas. Delodajalci lahko ponudbo na to javno povabilo oddajo le elektronsko od 12. 4. 2017 dalje. Povabilo bo odprto do 31. 7. 2019 oz. do porabe razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. Več informacij o programu boste našli s klikom na "več informacij".

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicijVeč informacij!

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2017 in 2018. Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na območju občin Hrastnik, Trbovlje in Radeče, povezana z: - vzpostavitvijo nove poslovne enote; - razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote; - diverzifikacijo proizvodnje ali storitev poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju poslovna enota prej ni proizvajala oziroma izvajala; ali - bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa v obstoječi poslovni enoti. Razpisano sredstev: Okvirna skupna višina sredstev je 1.101.865,00 EUR. Rok za prejem ponudb: 19.05.2017