Domov
O nas
Dogodki
Galerija
Projekti
Erasmus+
Hrastov list

 

Hrastov list

 

 

 

marec 2017

december 2016

oktober 2016

junij 2016

april 2016

december 2015

oktober 2015

junij 2015

marec 2015

december 2014

september 2014

junij 2014

april 2014

februar 2014

december 2013

september 2013

junij 2013

april 2013

december 2012

Časopis je brezplačen.
Prejmejo ga vsa gospodinjstva v občini Hrastnik.

 

Izdajatelj: Občina Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 9a,
1430 Hrastnik
Izvedba: Mladinski center Hrastnik,
javni zavod Občine Hrastnik,
Ulica prvoborcev 1a, 1430 Hrastnik
Odgovorni urednik: Jani Medvešek
Uredniški odbor: Mateja Jecl, Tadej Kralj, Gregor Lisec,
Primož Frajle, Lucija Štaut, Mojca Lavrič
Sodelavci: Fanči Moljk, Irena Rebov, Miha Lavrinec,
Ajda Kopušar, Kaja Mejač
Lektoriranje: Tadej Kralj
Oblikovanje in prelom: Timotej Draksler
Tisk: Sinet d.o.o.
Vaša besedila sprejemamo na:
info@mch.si
Za oglaševanje pišite na:
info@mch.si
Mali oglasi so brezplačni
Naklada: 4300 izvodov, ISSN: 2232-6987
www.hrastnik.si
www.hrastov-list.si