Domov
O nas
Dogodki
Galerija
Projekti
Erasmus+
Hrastov list

 

nazaj123456789...1415naprej

 

Mladinski center Hrastnik vključen v projekt MLADIM

Marec 2017

 

Mreža MaMa, v katero je vključen tudi Mladinski center Hrastnik, je v letošnjem letu s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. V projektno idejo je vključenih 18 mladinskih centrov po Sloveniji. Njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin. Skupaj gradimo mladinski sektor… Mladinski centri v Sloveniji trpijo zaradi kadrovske podhranjenosti, saj v slovenskem prostoru trenutno ne obstaja nikakršen model usposabljanj za mladinske delavce. Krepitev mladinskega sektorja poteka skozi zaposlovanje mladinskih delavcev oziroma mladih informatorjev v mladinskih centrih ter krepitvijo aktivnega državljanstva mladih. …saj krepimo mladinske centre! Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj (ki bodo temeljile na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre vnesle dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter na nacionalni ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri opolnomočeni, hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi. Projekt se bo odvijal od oktobra 2016 do septembra 2018. Kratek kronološki pregled: – leto 2016: informiranje o projektu, predstavitvena akcija projekta, vključitev kadra in konkretizacija komunikacijskih kanalov, – leto 2017: usposabljanja, osveščanje in informiranje interne in eksterne javnosti in drugih deležnikov o projektu, aktivnostih in kazalnikih učinkov, – leto 2018: rezultati, učinki, evalvacije, publikacije, aplikacije, spremljanje rezultatov.