TRAJNOSTNA MOBILNOST

TRAJNOSTNA MOBILNOST🚴‍♀️

Mladinski center Hrastnik je 11. maja v prostorih MCH pripravil razpravo o trajnostni mobilnosti, obiskovalci pa so lahko tudi praktično preizkusili električne avtomobile, kolesa z dodanim električnim pogonom ter električne skiroje. Razprave se je med drugimi udeležila tudi evropska komisarka za promet Violeta Bulc, ki se je ta dan mudila na obisku v Hrastniku.
 
Udeleženci dogodka so največ pozornosti namenili skrbi za okolje ter čistejšemu zraku, električnim premikalom in polnilni infrastrukturi. Teo Bunta iz podjetja Implera, ki se ukvarja s polnilno infrastrukturo, je podal odlična izhodišča za razpravo in pojasnil zakaj je pri vozilih nujen in neizbežen prehod z nafte na elektriko, dr. Aleš Vahčič iz podjetja ROLL-EX d.o.o. pa je govoril o trendu električnih koles.
 
Evropska komisarka Violeta Bulc je podala izhodišča Evroske komisije na področju elektromobilnosti, virih evropskega financiranja in novi finančni perspektivi. Pozvala je vse, ki imajo dobre ideje in  pametne rešitve na tem področju naj se obrnejo na komisijo ali neposredno na njo, da se lahko ti predlogi umestijo v evropske strategije, tako pa se jim lahko zagotovi tudi ustrezne finančne spodbude. 
 
Sogovorniki so se strinjali, da bodo tudi lokalne skupnosti morale narediti pozitivne premike v smeri premikanja na trajnosten način in tako zagotoviti zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, čistejši zrak, večjo kakovost bivanja in socialno pravičnost.