PREDSTAVITEV DOBRE PRAKSE V CELJU

Ekipa Mladinskega centra Hrastnik se je 30. junija v Celju udeležila izobraževalnega dogodka v organizaciji krovne mreže mladinskih centrov Mreža MaMa.

Direktor MCH Jani Medvešek pa je udeležencem predstavil primer dobre prakse mladinske televizije MCH TV.