ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU – 1

V marcu je Mladinski center Hrastnik v okviru javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« zaposlil eno mladinsko delavko, ki bo zaposlena do konca novembra 2018. Več o razpisu na: eu-skladi.si. Zaposlitev v obdobju od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018  sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen razpisa je mladim od 15. do vključno 29. leta zagotavljati dostopnost do čim prejšnje in kakovostne zaposlitve na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju ter s tem povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Rezultat po zaključku operacije je zaposlitev mladinske delavke za en mesec. Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe po vsej Sloveniji kot mladinski delavci pridobivajo izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih, kar predstavlja cilj javnega razpisa. Naloge mladinske delavke so samostojna organizacija in koordinacija petkovih dogodkov za mlade, izvajanje mladinskih programov, pomoč pri organizaciji in izvedbi mladinskih programov, komunikacija z izvajalci posameznih mladinskih projektov, programov, dogodkov in akcij, skrb za odnose z javnostmi in za pridobivanje sponzorske in donatorske podpore, administrativna dela, vodenje dokumentacije in druge naloge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment