USPOSABLJANJE ZA PROMOTORJA ZDRAVJA

Ker se zavedamo, da je napredek možen samo ob stalnem izobraževanju in širjenju obzorij, se je naša sodelavka v oktobru udeležila tridnevnega usposabljanja za promotorja zdravja.

Usposabljanje je potekalo v okviru mreže mladinskih organizacij Za zdravje. Gre za  neformalno mrežo, ki združuje glavne akterje v mladinskem sektorju in jih opremlja z informacijami, gradivi, usmeritvami in usposabljanji/izobraževanji na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov.

Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Glavni financer je Ministrstvo za zdravje RS, v mrežo pa so vključene različne organizacije; Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija,  Zveza tabornikov Slovenije, Mreža mladinskih centrov Slovenije – MaMa, Društvo študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti, Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič…

Cilj usposabljanja za promotorje zdravja je spodbuditi posameznike in organizacije, da v svojem okolju na temo zdravega življenjskega sloga pripravijo programe promocije zdravja, ki bodo namenjeni širši skupnosti. Na usposabljanju mladinski voditelji in mladinski delavci pridobijo znanja in veščine, kako te programe kvalitetno pripraviti skupaj z mladimi.

Po usposabljanju je čas za rojevanje novih idej in projektov. V drugi polovici novembra se odpre razpis za lokalne programe, ki ponuja možnost financiranja zastavljenega programa. Spremljajte nas, saj se bo do konca leta rodil projekt na to temo, ki je že v pripravi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment