Mladinski center Hrastnik je 15. marca pripravil literarni večer z letošnjim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada – pesnikom in pisateljem Juretom Jakobom. Njegov dom je poezija, svoj navdih in misli pa črpa predvsem iz sveta narave. S Prešernovim nagrajencem se je pogovarjal direktor Mladinskega centra Hrastnik Jani Medvešek. Jakob je obiskovalcem prebral nekaj njegovih pesmi, beseda pa je tekla predvsem o nagrajeni pesniški zbirki Lakota, življenju in delu pesnika ter tudi o vlogi umetnosti v današnji družbi. Direktor MCH, Jani Medvešek, je ob koncu pozval vse zainteresirane za redna literarna srečanja v okviru Mladinskega centra, katerih rezultat pa bi med drugim bila izdana pesniška zbirka lokalnih ustvarjalcev. Pri izvedbi tega projekta računajo na pomoč Jureta Jakoba, ki bo pomagal pri izboru najboljših del in urejanju pesniške zbirke. Jure Jakob je sicer avtor petih pesniških zbirk (Tri postaje, Budnost, Zapuščeni kraji, Delci dela, Lakota), monografske študije o pripovedništvu Lojzeta Kovačiča Otroški pogled, esejistično prozne knjige Hiše in drugi prosti spisi in dveh pesniških slikanic za otroke (Morje, Skrivni gozd). Za svoja dela je prejel številne nagrade.